O župi

Povijest župe i crkve

Župa Muke Isusove Vukomerec smjestila se u jugoistočnom dijelu Zagreba i čine je tri naselja: Vukomerec, gdje je i sjedište župe, Trnava i Borongajski Lug. Povijest Župe Muke Isusove započinje pastoralnim djelovanjem o. Bernardina Šulje u unajmljenom stanu u Porečkoj 34, a nastavlja se djelovanjem na različitim adresama. Iako župa djeluje od 1969. godine, Nadbiskupski duhovni stol je 25.9.1972. izdao Dekret o osnutku nove Župe Muke Isusove Vukomerec koja razgraničuje župe sv. Mihaela, sv. Krunice, Kozari Boka i Resnika. Tadašnji upravitelj župe bio je o.Blaženko Strahija. Nakon njega 1973. novi upravitelj župe postaje vlč. Josip Jakšić. Te iste godine kupljena je kuća s dvorištem u Koparskoj ulici 58 u kojoj je smješteno sjedište nove župe te nastavljen pastoralni rad i život župe. U idućim godinama uz bogato pastoralno djelovanje, teškim i mukotrpnim radom župljana, počinje obnavljanje i adaptacija kapele.

Izgled župnog stana i kapele 1980. godine

Izgradnjom naselja, samim tim i povećanjem stanovništva, pa tako i vjernika, ukazala se goruća potreba realizacije davno zamišljenih planova o traženju zemljišta za izgradnju nove crkve. Tako je već 14. rujna 1998. na župnu svetkovinu Uzvišenja sv. Križa uređeno darovano zemljište na području vojarne „Borongaj“ s postavljenim križem koje je blagoslovio zagrebački nadbiskup Josip Bozanić, a od župe se, nakon 25 godina službovanja, oprostio župnik dr. Josip Jakšić. Pred novim župnikom vlč. Kristom Brkićem stajala je velika, odgovorna zadaća: izgradnja nove crkve, pastoralnog centra i župne kuće. Prvi korak bio je proširenje župnih granica tako da se župi uz već pripadajući dio naselja Trnava pridodaje i ostatak naselja čineći tako jedinstvenu prostornu cjelinu što je postignuto Dekretom Nadbiskupskog duhovnog stola 14. lipnja 1999. Proširena župna zajednica donijela je novu zadaću – zbližavanje ljudi. Tada se započelo s izgradnjom žive crkve, ali i one od kamena. Organiziran je prvi od mnogih prigodno zabavnih glazbenih programa u koji se uključio veliki broj vjernika. Gradilo se, stvaralo zajedništvo i skupljala početna sredstva za budući projekt nove crkve. Molitve župljana bile su uslišane kada je zagrebački nadbiskup Josip Bozanić na župnu svetkovinu Uzvišenja sv. Križa, 14. rujna 2002., kada smo obilježavali i 30. obljetnicu župe, blagoslovio temelje i temeljnu ploču buduće crkve, pastoralnog centra i župne kuće. Temelji su bili dobar početak za nastavak izvođenja grubih građevinskih radova, uređenje infrastrukture, prilaza i okoliša naše crkve. S velikim veseljem dočekana je i prva sv. misa tj. vazmeno bdjenje u novoj crkvi, u travnju 2004. godine. Sljedeći važan događaj u povijesti župe bio je blagoslov crkve i u potpunosti uređene župne kuće na župnu svetkovinu Uzvišenja sv. Križa 2004. godine. Kardinal Josip Bozanić blagoslovio je crkvu koja je bila premalena da primi mnoštvo vjernika. Ipak, kruna i ostvarenje povijesnog sna Župe Muke Isusove Vukomerec bilo je posvećenje crkve koje je predvodio uzoriti gospodin Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup na 40. obljetnicu osnivanja župe na župnu svetkovinu Uzvišenja sv. Križa. Crkva, iako velika, nije mogla primiti nebrojeno mnoštvo radosnih vjernika. Bio je to veličanstven, emotivan događaj, koji se urezao u srca vjernika i zasigurno će im ostati uvijek u pamćenju. Taj smo dan, kao jedna velika obitelj, nakon godina odricanja, vođeni Božjom providnošću i pomoću, stigli do dugo željene župne crkve. Nakon šesnaest godina župnikovanja, od župe se oprostio vlč. Kristo Brkić koji nam je svojom predanošću i ustrajnošću pomogao ostvariti povijesni san. Novim župnikom župe 2013. godine imenovan je dr. Danijel Crnić koji na prvom mjestu ima sasvim drugu zadaću: u novim prostorima crkve razvijati pastoralnu djelatnost koja odgovara potrebama župne zajednice. U svom djelovanju polazi upravo od obitelji, Crkve u malom, temeljne zajednice društva. Obitelj tako postaje pastoralni prioritet jer ona ima snažnu evangelizacijsku i svjedočku ulogu u društvu. Težak izazov za današnja vremena.

Župnici

VLČ. DR. JOSIP JAKŠIĆ

Velelasni doktor Josip Jakšić Rođen je u Goričanu 1. ožujka 1946. Nakon završene osnovne i srednje škole, te fakultetskih studija zaređen je za svećenika Zagrebačke nadbiskupije 6. studenoga 1971. Nakon svećeničkoga ređenja odlazi u župu sv. Jeronima u Zagrebu. Godine 1973. imenovan je upraviteljem Župe Muke Isusove u Vukomercu, gdje ostaje do 1998. godine. Tu je organizirao župu i pripremio sve potrebno za novu crkvu i župni centar. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao je diplomu doktora teologije u pastoralno katehetskoj specijalizaciji. Godine 1998. imenovan je predstojnikom Katehetskog ureda Zagrebačke nadbiskupije, a 2006. razriješen je te službe i imenovan predstojnikom Ureda Zagrebačke nadbiskupije za župnu katehezu. U studenome 2008. stupio je u službu župnika župe sv. Petra apostola u Zagrebu koju je obnašao sve do svoje smrti. Tijekom svog životnog vijeka napisao je veći broj vjeronaučnih i katehetskih udžbenika, priručnika, knjiga i članaka. Vlč. Josip Jakšić preminuo je 19. siječnja 2009. u 63. godini života i 38. svećeništva u Domu sv. Josipa u Zagrebu. Pokopan je na groblju rodne župe u Goričanu, a svetu misu i sprovodni obred predvodio je uzoriti kardinal Josip Bozanić.

 

VLČ. KRISTO BRKIĆ

Velečasni Kristo Brkić Rođen je 29. srpnja 1961. u Janjevu kao četvrto od desetero djece Marka i Tereze rođ. Glasnović. Osnovnu školu završava u Janjevu, a vjersku klasičnu gimnaziju u Subotici. Upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu na kojem i diplomira 1988. godine. Za svećenika je zaređen 10. rujna 1988. u Janjevu, a 11. rujna iste godine slavi mladu misu u svom rodnom mjestu.
Njegovo prvo pastoralno djelovanje kao župnog vikara započinje u rodnoj župi Janjevo. Nakon godinu dana imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Letnici u kojoj djeluje do 1991. godine. Uslijed ratnih okolnosti tijekom 1991. veći dio vjernika napušta Kosovo i naseljava se u Hrvatsku. Uz dopuštenje biskupa dr. Joakima Herbuta, svoje daljnje pastoralno djelovanje nastavlja u Gradišću – Austrija. Nakon kratkog boravka u biskupskom dvoru, biskup Paul Iby imenuje ga župnim vikarom u Steinbrunnu i Zillingtalu. Potom postaje župnikom navedenih župa gdje pastoralno djeluje te temeljito obnavlja župnu crkvu i dvorane. Dobro je prihvaćen od župljana i općine koja mu dodjeljuje status počasnog građanina.
Na svoju inicijativu, odlučio je svoje pastoralno djelovanje nastaviti u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Dekretom nadbiskupa Josipa Bozanića iz 1998. imenovan je upraviteljem Župe Muke Isusove u Vukomercu. Nakon 16 godina župnikovanja u Župi Muke Isusove, imenovan je upraviteljem župe svetog Ivana 23, pape.

 

DR. SC. DANIJEL CRNIĆ

Velečasni Kristo Brkić Danijel Crnić, rođen je 30. travnja 1978. godine u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole u Desiniću, Hrvatsko Zagorje, pohađao je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Voćarskoj 106. Akademske godine 1996./97., upisao je filozofsko teološki studij na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je i diplomirao 2002. godine. Kao svećenik Zagrebačke nadbiskupije djelovao je do sada u svojstvu župnog vikara u župi sv. Vida u Vrbovcu (2002. – 2005.), župi Svih Svetih u Sesvetama (2005. – 2007.), te u župi Tijela Kristova u novozagrebačkom Sopotu (2005. – 2013.) Godine 2013. imenovan je župnikom Župe Muke Isusove u Vukomercu. Godine 2006. upisao je poslijediplomski znanstveni studij, specijalizaciju u pastoralnoj teologiji, na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademske godine 2007./08., izabran je na Katedri pastoralne teologije na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za znanstvenoga novaka - asistenta. Dana 18. svibnja 2010. obranio je licencijatski rad s naslovom Lik svećenika u hrvatskim pastoralnim udžbenicima do Drugog vatikanskog sabora, pod mentorskim vodstvom prof. dr. sc. Josipa Balobana. Od akademske godine 2010./2011. predaje izborni kolegij Pastoral braka i obitelji na Katehetskom institutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, te vodi seminar Sakramenti katoličke Crkve u Katekizmu katoličke Crkve – pastoralni vid, te Prezbiter u postkoncilskim dokumentima Crkve. Autor je više znanstvenih članaka.

ŽUPNO VIJEĆE

ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE

Svrha ekonomskog vijeća je pomagati župniku u stjecanju potrebnih materijalnih sredstava te u upravljanju župnim dobrima što pretpostavlja odgovornu i savjesnu suradnju vijećnika u općenitom ekonomskom upravljanju župom. U redovnom radu župno ekonomsko vijeće pomaže župniku u formiranju redovitog proračuna župe, naznačuje predvidive izdatke za razne djelatnosti i način njihovog pokrića te pregledava dokumentaciju kao i završni račun. Ekonomsko vijeće Župe Muke Isusove – Vukomerec broji 3 člana: Darko Fiolić, Josip Marenić, Andrija Tomašević koji savjesno, odgovorno i marljivo upravljaju materijalnim dobrima naše župe.

ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE

Svrha pastoralnog vijeća je pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja i iznalaženja načina kako unaprijediti pastoralno djelovanje župe. Iz toga proizlazi, što se očituje i na našem vijeću, da župnikovi aktivni suradnici i savjetnici mogu biti samo praktični vjernici. Župno pastoralno vijeće Župe Muke Isusove Vukomerec broji 12 članova (Antun Balala, Josip Baneković, Nada Brnadić, Stjepan Đurić, Anita Fiolić, Mato Ivić, Mile Jukić, Kristina Kramarić, Ana Lozer, Sandra Marenić, Ružica Miloš, Sandra Završki). Vijeće se sastaje po potrebi te zajedno sa župnikom raspravlja o raznim potrebama, mogućnostima i problemima koje se tiču vjerskog života župe. Pri izvršavanju svoje službe vijećnici moraju poznavati mogućnosti i prilike u svojoj župi i raditi u duhu jedinstva i zajedništva, a u različitosti vlastitih karizmi i službi. Dobar rad vijeća ovisi o zalaganju konkretnih ljudi za zajednički cilj: boljitak naše crkve i Crkve.